Около 15 000 еднодневни договора са регистрирани в ГИТ от началото на годината • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юни 2020
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Около 15 000 еднодневни договора са регистрирани в ГИТ от началото на годината

11.04.16 | Пресцентър

„Наемането на работници при облекчен режим се отрази благоприятно на заетостта в селското стопанство”, отчете инж. Румяна Михайлова, изп. директор на ИА ГИТ

 

От началото на годината досега в Главна инспекция по труда са регистрирани почти 15 000 еднодневни договора за наемане на работна ръка в селското стопанство, макар че активният земеделски сезон все още не е стартирал. Най-много договори са заверени в обработката на лозя - близо 8000 бр., и  на праскови и ябълки - по около 1200 бр.

През 2015 г., само за половин сезон, бяха регистрирани 81 000 образци от 1004 земеделски производители. Толкова се очакваше да бъдат регистрирани за целия сезон. Върнати са едва 8876 неизползвани еднодневни договора.

„За нас тези данни показват, че възможността за наемане на работници на еднодневен договор се отразява благоприятно на заетостта в сектора, като мотивира регистрираните земеделски стопани и безработните лица да сключват трудови договори при облекчен режим”, отчете инж. Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ИА ГИТ, пред социалните партньори, по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, днес, 11 април 2016 г.

На базата на информацията, с която Инспекцията по труда разполага, и на данните, които се администрират от нея, инж. Михайлова представи на заседанието анализ за ефекта от новия вид трудови договори  в селското стопанство – за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, и трудностите пред използването им. Те бяха въведени с промяна в законодателството от юли 2016 г. и могат да бъдат използвани от  регистрирани земеделски стопани за наемане на неквалифицирана работна ръка за ръчна обработка и прибиране на земеделска продукция от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Новите договори предоставят редица облекчения както за работодателите, на които не се налага да оформят трудови книжки и други документи за прекратяване на трудовото правоотношение, така и за наетите лица, които не губят права на социално подпомагане и обезщетение за безработица. Новите договори позволяват и по-голяма мобилност на работната сила в селското стопанство.

От досегашното използване на еднодневните договори в практиката се очертаха някои проблеми. Отчита се от работодателите нежеланието на работниците да сключват такива договори, тъй като все още не вярват, че няма да загубят правата си на социално подпомагане и обезщетения. Това води до отказ да предоставят личните си карти и до подаване на некоректни данни при попълването на договорите. За да се превъзмогне този проблем, ИА ГИТ организира собствена информационна и мотивационна кампания както сред потенциалните работници, така и сред земеделските стопани, по време на която се разяснява спецификата, облекченията и ползите от новия вид договори. За повишаване ефективността от кампанията се търси съдействие и на служителите по места на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта. Има публикувани информационни материали на сайта на ИА ГИТ. Публикувани са и предоставените от НАП размери на осигурителните вноски, които работодателите трябва да внесат авансово.

Такива информационни и мотивационни кампании се планират и през 2016 г., особено преди старта на активни земеделски дейности като бране на череши, грозде и т.н.

Друг проблем, поставен от работодателите, е желанието им да се създаде възможност за намаляване на времетраенето и човешкия ресурс за регистриране на еднодневните договори. ИА ГИТ отговори на тази потребност, като разработи проект, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, за изграждане на специален информационен продукт. Той ще позволи договорите да се регистрират изцяло онлайн, дори в неработно време, както и да се генерират многократно данните на работник, с когото вече е сключван еднодневен договор от съответния работодател. Проектът вече е одобрен от Комитета за наблюдение, предстои подписването на договор. Изграждането на системата ще бъде в рамките на около 4 месеца след подписването на договора.

Целият анализ е публикуван в сайта на Националния съвет за тристранно сътрудничество.