Инспекцията по труда следи за безопасността на миньорите от мина „Оброчище“, останали под земята • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юни 2020
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Инспекцията по труда следи за безопасността на миньорите от мина „Оброчище“, останали под земята

01.06.17 | Пресцентър

Работниците протестират за забавени възнаграждения за месец април

 Инспектори от дирекция „Инспекция по труда“ Добрич са на място в мина „Оброчище“ и следят да бъдат осигурени безопасни условия на миньорите, които не излязоха в 15.30 ч. в знак на протест за забавени възнаграждения. Установено е, че протестират 17 работници, които се намират в добре укрепена зона. При тях, за да осигурят безопасността им, са влезли длъжностно лице по охрана на труда, двама началник на  смени и един помпиер, тъй като дейностите по водоотлива не могат да бъдат прекратявани. Инспекторите са уверени, че на миньорите са осигурени храна и вода.

Екипът на Инспекцията по труда е на място в рудника още от днес сутринта (01.06.2017 г.), за да проследи дали работодателят „Евроманган“ ЕАД ще изпълни задължението си да изплати в срок възнагражденията за месец април, както и да осигури ваучерите за безплатна храна за същия месец. Възнагражденията, заедно с договореното при протеста през месец март увеличение, трябваше да бъдат изплатени до края на месец май. В същия срок трябваше да бъдат осигурени и ваучерите за безплатна храна на правоимащите работници.

 След като изисканите във връзка с проверката документи не бяха предоставени на обекта, на длъжностното лице, определено да представлява дружеството пред Инспекцията по труда, е връчена призовка за явяване на 02.06.2017 г.  в 10 ч. в дирекция „Инспекция по труда“ Добрич за предоставянето им. В присъствието на контролните органи на Инспекцията упълномощеното лице информира по телефона Тереза Данкова - мениджър маркетинг и администрация, за призовката, което е декларирано писмено от него.

Беше установено също, че на стената на административната сграда на рудника е поставено съобщение, според което възнагражденията ще бъдат изплатени на 08.06.2017 г., след като бъдат получени преводи от чуждестранни контрагенти. След като два дни контролните органи на Инспекцията се опитваха да осъществят връзка с Тереза Данкова, днес (01 юни 2017 г.) тя се обади лично, за да съобщи, че работниците са информирани за предстоящото забавяне на плащането, както и че се е свързала, за да информира за това синдикалните структури в предприятието. Независимо от обстоятелствата, законодателството не освобождава работодателите от ангажимента да изплащат в договорените срокове възнагражденията.

ИА ГИТ напомня, че контролните органи на Агенцията постоянно следят ситуацията в мина „Оброчище“ още от 10 март 2017 г. Инспекцията беше първата институция, която стартира проверка веднага след заявеното намерение за протести на миньорите за забавени възнаграждения през месец, след като се самосезира по публикации в медиите. След намесата на Инспекцията забавените тогава възнаграждения бяха изплатени. Бяха осигурени и ваучери за безплатна храна преди изтичане на даденото за това предписание. За забавените възнаграждения на работодателя беше потърсена административнонаказателна отговорност. Такава му беше потърсена и за неосигурени ваучери за храна за месеците февруари и март, като същите на по-късен етап бяха осигурени.

От години има сериозни затруднения в комуникацията с работодателя. По време на създалото се напрежение през м. март се наложи ИА ГИТ да търси съдействие от полицията за осъществяване на контакт. Работодателят беше задължен да изпълни законовото си задължение да определи лице за контакт, тъй като такова тогава не беше определено. Липсата на личен състав и достъп до деловодство за предоставяне и изискване на документи е проблем, който съществува в предприятието от години и е пречка и за контролните органи на ИА ГИТ. Многократно дружеството е санкционирано за несвоевременното оформяне и предоставяне на документи на работещите, но проблемът съществува и до днес. Администратевнонаказателна отговорност му е търсена и заради неоказано съдействие на контролните органи.

ИА ГИТ ще продължи осъществяването на периодичен контрол в рудник „Оброчище“ и ще предприема своевременни действия при възникване на проблеми, свързани с трудовото законодателство, включително осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

 

 

Източник: Главна инспекция по труда