Инспекцията по труда помага на служителите на „Топ Нюз“ ЕООД • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юли 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Инспекцията по труда помага на служителите на „Топ Нюз“ ЕООД

06.07.17 | Пресцентър

Главна инспекция по труда е запозната със затруднената ситуация, в която са изпаднали служителите на „Топ Нюз“ ЕООД след смъртта на собственика на дружеството и вече съдейства на потърпевшите.

Служителите са информирани за възможността да подадат заявления пред ИА ГИТ договорите им да бъдат прекратени по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда. В него е регламентирана възможността Инспекцията по труда да издава разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато същият не може да подаде писменото си заявление за прекратяването му пред работодателя.

При смърт на едноличен собственик на ЕООД и неприето наследство, на практика липсва работодател, поради което може да бъде приложена горецитираната разпоредба. При служебно прекратяване на договорите от Инспекцията по труда, лицата не губят права за получаване на обезщетения за безработица.

Създадена е организация заявленията да се приемат на място в дирекциите „Инспекция по труда“ по местоживеене на лицата, като те ще бъдат препратени по служебен път в компетентната дирекция „Инспекция по труда“ София град. Вече са приети такива заявления в дирекциите „Инспекция по труда“ в Шумен и Русе. Сроковете, в които контролните органи на ИА ГИТ могат да се произнесат, са регламентирани в чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда. (Чл. 4. (1) Въз основа на постъпилото заявление в срок 15 дни дирекция "Инспекция по труда" извършва проверка на адреса на работното място на заявителя и по седалището и адреса на управление на работодателя, посочени в трудовия договор, за установяване на факта на преустановяване на съответната дейност на работодателя. Не по-рано от 15 и не по-късно от 30 дни след извършване на проверката се извършва последваща проверка.)

На служителите в офиса в гр. Шумен е оказано и съдействие да им бъде осигурен достъп до него, за да си вземат те личните вещи.

Инспекцията ще продължи да подкрепя служителите на „Топ Новините“ в рамките на своята компетентност. 

Източник: Главна инспекция по труда