ИА ГИТ и Инспекцията по труда на Кралство Норвегия подписаха Споразумение за сътрудничество • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юли 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ИА ГИТ и Инспекцията по труда на Кралство Норвегия подписаха Споразумение за сътрудничество

01.09.17 | Пресцентър

Контролните институции ще работят заедно за ефективна защита на условията на труд на командированите работниците от двете държави

           На 29 август 2017 г. в Тронхайм, Норвегия, Изпълнителна агенция ”Главна инспекция по труда” и Инспекцията по труда на Кралство Норвегия подписаха Споразумение за осигуряване на ефективна защита на условията на труд на работници, командировани от едната държава в другата.

           Страните по Споразумението се ангажират да обменят информация за предприятията, извършващи работа на територията на двете държави. Обменът на информация ще засяга заплащането и условията на труд, нередности, констатирани по време на проверки във връзка с наемането на работа, както и констатирани нарушения във връзка с трудовите права, включително случаи на недеклариран труд. Те се ангажират да обменят също информация относно правната форма и вида на дейността, извършвана от работодателите, които командироват работници за извършване на работа на територията на двете държави. България и Норвегия ще си предоставят информация и ще координират действията си в случаи на трудови злополуки с командировани работници.

          Споразумението се сключва за неопределено време.

          Във връзка с подписването на Споразумението, г-н Morten Bakke, държавен секретар на Министерството на труда и социалните въпроси на Кралство Норвегия, сподели, че с него стартира процес на едно по-близко сътрудничество, което ще включва специфични случаи за наблюдение и споделяне на знания относно добри практики. В края на своето приветствие, г-н Bakke изрази надежда, че сътрудничеството ще спомогне за предотвратяване на безотговорността на участниците в трудовия процес чрез активно предоставяне на информация за условията на труд и законодателството в Норвегия на работници и работодатели, които желаят да извършват дейност в тази държава.

          Г-жа Trudde Vollheim, директор на Норвежката инспекция по труда, каза, че подписаното Споразумение е гарантът, чрез който чуждестранните работници ще избегнат сивите страни на трудовия пазар, а обединените сили в международен план ще доведат до създаване на по-добри условия на труд.

          Г-н Георги Милчин, главен секретар на ИА ГИТ, изрази удовлетвореността на българската страна и своята увереност, че сключеното Споразумение ще създаде стабилна основа за по-нататъшното сътрудничество между двете инспекции за ефективна борба със социалния дъмпинг и недекларирания труд.

            

Източник: Главна инспекция по труда