ИА ГИТ се включва в европейска кампания за подобряване условията на труд • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юли 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ИА ГИТ се включва в европейска кампания за подобряване условията на труд

18.10.17 | Пресцентър

“Безопасност и здраве на наетите от предприятия, осигуряващи временна работа, и на трансграничните работници” е проблемът, върху който акцентира SLIC до май 2019 г.

 

ИА ГИТ се включва в европейската кампания на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) “Безопасност и здраве на наетите от предприятия, осигуряващи временна работа, и на трансграничните работници” 2017 – 2019 със своя национална кампания. Други европейски държави също ще проведат подобни кампании на национално ниво в рамките на европейската. От SLIC се предлага общ подход и инструменти за националните инспекции по труда за инспектиране на предприятията, осигуряващи временна работа, и предприятията ползватели.

Кампанията ще се изпълнява в периода от 2017 г. до май 2019 г. и е съфинансирана от Европейската комисия. Европейските социални партньори са поканени да я подкрепят, за да популяризират здравословните и безопасни условия на труд на работещите чрез агенциите за временна заетост и за да насърчат социалния диалог. Чрез пилотния опит за трансграничните работници се очаква да се подобри и взаимопомощта между инспекциите по труда.

Проверките ще обхванат предприятия от различни икономически сектори – селско стопанство, услуги по почистване, строителство, производство на храни, услуги, здравеопазване, хотелиерство и ресторантьорство, металообработване, транспорт и логистика.

Решението за провеждане на подобна  кампания е продиктувано от факта, че през последното десетилетие заетостта, осигурена чрез агенциите за временна работа в Европейския съюз, значително е нараснала. Статистиката посочва, че на европейския пазар на труда 25,8 млн. души са наети чрез предприятия, осигуряващи временна работа.  Често работниците не са достатъчно квалифицирани, а честотата на трудовите злополуки е по-висока от тази при другите групи работници. Една от основните причини за големия брой инциденти е, че работниците, наети чрез агенции, осигуряващи временна работа, са новопостъпили на конкретните работни места и поради тази причина са по-малко информирани за специфичните превантивни мерки в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Кампанията ще се съсредоточи върху условията за безопасност и здраве на работниците, наети чрез агенции, осигуряващи временна работа, и изпращането на работници чрез агенции за временна работа в предприятия ползватели в други държави членки.

За провеждането на информационния етап на кампанията са разработени флайери и брошури за информиране на работодателите на предприятията, осигуряващи временна работа, на работниците и на социалните партньори. Създаден е и специален уебсайт за популяризиране на кампанията и дейностите на националните инспекции по труда. Всички брошури и информация ще бъдат достъпни на сайта: www.european-temporary-work-campaign.eu. Тази интернет страница ще бъде активна по време на кампанията от 2017 г. до май 2019 г. и още една година след приключването й.