ИА ГИТ информира за правата им наши работници в земеделието в Италия • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

август 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ИА ГИТ информира за правата им наши работници в земеделието в Италия

02.08.18 | Пресцентър

Работниците се интересуваха най-много за възможностите за пренос на социалноосигурителни права при завръщане в България

 Експерти на ИА ГИТ се включиха в работна програмата „Все още на полето“ в гр. Таранто, Италия, която се проведе в периода 23-27 юли 2018 г. Програмата е част от проект RAISE UP – действия на терен, иновативни подходи и ангажираност на ключовите партньори за противодействие на склоняване към недеклариран труд”. Проектът, чийто партньор е Инспекцията по труда, се финансира по Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EASI – Progress Axis“ 2014-2020 / VS/2017/0320.  В рамките на програмата „Все още на полето“, организирана от координатора по проекта FLAI-CGIL, експертите на ИА ГИТ информираха наши сънародници – работещи в сферата на земеделието в Италия, за техните права.

Бяха посетени лозови масиви в градовете Castellaneta, Ginosa и Massafra. Работещите в тях българи се интересуваха основно за условията за пренос на социалноосигурителни права, ако решат да се завърнат в България. Бяха им предоставени и контакти на ИА „Главна инспекция по труда“ и на институциите на територията на Италия, към които могат да се обърнат при нужда от помощ.

В програмата участваха още генералният консул на Румъния за Бари, Италия - г-жа Lucreţia TĂNASE, представители на клона на FLAI-CGIL за регион Пулия, Италия, както и партньорите по проекта от Р България, Румъния, Италия и Македония. Те проведоха среща с префекта на гр. Таранто - г-н Donato Cafagna, пред когото беше представен проектът, неговите цели и екипът, зает с изпълнението му.

В изпълнение на ангажиментите си като Партньор по проекта ИА ГИТ се включи при разработването на ситуационния анализ на тема „Недекларираният труд в земеделието за България”. Експерти на Агенцията участваха активно в проведения на 13.04.2018 г. национален работен семинар под мотото „Недекларираният труд в земеделието – мит или реалност? Или панацея при недостиг на работна ръка?”, организиран от ФНСЗ в гр. София. Инспекцията даде своя принос и експертиза и за провеждането на транснационален семинар „RAISEUP“ срещу недекларирания труд в земеделието, който се проведе на 10 май в гр. Пловдив и беше организиран отново от ФНСЗ.

За постигане целите на проекта, а именно разработване на отговорни политики и мерки в принос за справянето с недекларираната работа чрез ангажиране на заинтересованите страни в редица дискусии, предстои провеждане на национален семинар, организиран от ИА ГИТ. На семинара ще бъдат представени ключовите партньори по проекта на всички заинтересовани страни, както и резултатите от проведено проучване за „обществените нагласи във връзка с приемане и/или неприемане на форми на недеклариран труд“, с дефиниране на изводи и анализ на резултатите.

Източник: Главна инспекция по труда