Инспекцията по труда повече от век гарантира прилагането на трудовото законодателство • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

август 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Инспекцията по труда повече от век гарантира прилагането на трудовото законодателство

02.11.18 | Пресцентър

Инспекцията по труда повече от век гарантира прилагането на трудовото законодателство

На 3.11.2018 г. една от най-старите институции в България - Инспекцията по труда, посреща своя празник.  Само за деветте месеца на 2018 г. при извършените почти 33 000 проверки са установени повече от 135 000 нарушения. За всяко от тях са предприети мерки за отстраняването им, което е довело до подобряване условията на труд в българските предприятия, а в някои случаи – например, когато е приложена мярката „Спиране“, е предотвратена тежък трудов инцидент и е спасен човешки живот. Мярката, която се прилага за обекти, работни места, работно оборудване и др., които са застрашавали пряко живота и здравето на работещите, е приложена 251 пъти за периода. Над 5000 български граждани са потърсили помощ от инспекторите по труда заради проблеми на работното си място. Стотици българи са получили забавените си възнаграждения на обща сума 16.6 млн. лв. след намесата на Инспекцията по труда.

ИА ГИТ полага усилия да бъде партньор на коректните работодатели и да подкрепя усилията им да прилагат закона в своите предприятия. Инспекцията се включва в почти всички общоевропейски кампании, насочени към здравето и безопасността при работа. През т.г. Инспекцията организира информационна и инспекционна кампания „Здравословни работни места, 2018 – 2019 г., управление на опасните вещества на работното място“, която ще продължи и догодина. С нея България се включва в двугодишната кампания на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), която стартира през април 2018 г. и е посветена на повече информираност и превенция на риска от работата с опасните вещества в ежедневната трудова дейност. На сайта е създадена специална рубрика, в която се публикуват полезни материали, свързани с управлението на опасните вещества. Работодателите се консултират и по време на проверките, а чрез задължителните за изпълнение предписания те могат да отстранят установените нарушения без да търпят санкции за това, което също помага за повишаване на тяхната информираност.

По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ се работи по въвеждане на иновативни методи на инспектиране. Чрез въпросници за самоконтрол работодателите ще имат възможност да проверят сами до каква степен прилагат трудовото законодателство и да отстранят несъответствията преди да бъдат обхванати от контрол. Ще бъде създаден регистър на предприятията, в който те, по вече разработена методика, ще се групират според нивото на риска. Това ще помогне ограниченият човешки ресурс на Инспекцията да се насочва към обектите на контрол, в които степента на риск от нарушения е най-висок. Разработени са вече и процедури за активизиране на Комитетите и Групите по условия на труд. Проучване в рамките на дейността показва, че активните комитети и групи са в основата на добрата организация на дейността по безопасност и здраве при работа и за осигуряването на все по-безопасни работни места.

По проекта са назначени и помощник-инспектори, които са готови да консултират работодателите по отношение безопасността и здравето при работа, както и да им демонстрират функционалностите на интерактивните инструменти за оценка на риска. Те бяха разработени по друг проект на Инспекцията – „Превенция за безопасност и здраве при работа“, за да може работодателите, най-вече в микро- и малките предприятия, сами, със собствени средства да правят качествени оценки на риска, да обучават и инструктират своите работници и служители.

Към края е и проект „Контрол на командированите лица“, в рамките на който България ще изпълни ангажимента си да създаде единен уеб сайт с информация за минималните условия на труд у нас. 

И трите проекта са финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Първообразът на една ИА „Главна инспекция по труда“ е Инспекторатът по труда. Той е създаден по силата на Закона за Инспектората по труда, утвърден с указ на княз Фердинанд и обнародван в Държавен вестник на 03.11.1907 г. От 1998 г. това е денят – официален празник на Инспекцията по труда. Инспекторатът по труда е създаден с цел да следи за "прилагането на законите, правилниците и наредбите по индустрията, търговията, занаятите и по протекцията на работниците".

Източник:Главна инспекция по труда