Инспекцията по труда публикува Вътрешните правила за контрол по Закона за хората с увреждания • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

май 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Инспекцията по труда публикува Вътрешните правила за контрол по Закона за хората с увреждания

21.06.19 | Пресцентър

Главна инспекция по труда публикува Вътрешните правила за извършване от контролните органи на Агенцията на специализирани проверки за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания. Правилата са издадени на основание чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и се публикуват след обсъждане с експерти на Министерството на труда и социалната политика.

Приложение към Правилата са и критериите, които дават възможност на работодатели да се освобождават от изпълнението на квотите поради наличието на специфични фактори на работната среда. Най-общо това са условия на труд, върху негативното въздействие на които не може да се повлияе съществено с технически и организационни мерки. Поради това законодателството предвижда за работещите при тях по-облекчен режим на труд, който да намали времето на неблагоприятното въздействие, като намален работен ден, допълнителен отпуск, както и по-благоприятни условия за пенсиониране. При разработването на критериите ИА ГИТ е взела предвид вече действащи нормативни актове, насочени именно към намаляване на времето на вредното въздействие, каквито са  Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране; Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и Наредбата за  определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.

Компенсационните вноски ще бъдат заплащани по сметката на ИА ГИТ, като в Правилата специално е уточнено основанието, което следва да бъде записано в платежното нареждане.

Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания са публикувани на официалната интернет страница на ИА ГИТ в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Задължения за квоти по ЗХУ“.

Източник: Главна инспекция по труда