Съдът обяви за решаване делото за несъстоятелност на „Ремотекс-М“ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юли 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Съдът обяви за решаване делото за несъстоятелност на „Ремотекс-М“

11.02.20 | Пресцентър

На открито съдебно заседание, проведено днес, 11.02.2020 г., съдът обяви за решаване делото за несъстоятелност на „Ремотекс-М“ поради неизплатени възнаграждения, което беше инициирано от Изпълнителна  агенция „Главна инспекция по труда“. Това означава, че повече отлагане на делото няма да има и вече се очаква само решението на съда. Според Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, те могат да претендират за обезщетения от фонда в тримесечен срок от датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за: „откриване на производство по несъстоятелност; откриване на производство по несъстоятелност с едновременно обявяване в несъстоятелност; откриване на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството“.

Главна инспекция по труда следи съдебните решения по делата за несъстоятелност, инициирани от нея, и ги обявява на сайта на Агенцията. Според Закона „гарантираните вземания се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от работника или служителя до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя“.

 Главна инспекция по труда напомня, че към момента има готовност да помогне на работниците от „Ремотекс-М“, които изразиха притеснение, че не могат да прекратят трудовите си договори поради липса на управители и на длъжностни лица в дружеството, като направи служебно прекратяване. За целта работниците трябва да подадат в дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора искане за служебно прекратяване на трудов договор по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда. За улеснение е разработен формуляр на искането, който е публикуван на сайта на Агенцията в рубриката „Административно обслужване“, подрубрика „Формуляри“.

Източник:Главна инспекция по труда