Утвърден е образецът на новия трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

септември 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Утвърден е образецът на новия трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа

15.05.20 | Пресцентър

Със Заповед № РД01-302/15.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърден образецът на трудов договор по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ брой 44 от 13 май 2020 г.). С него до 31 октомври 2020 г. се въвежда нов вид договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за наемане на трайно безработни лица до 120 дни, за използването на който не е необходимо предварително внасяне на дължимите данъчни и осигурителни вноски.

Предоставянето на образците на трудовите договори по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето извършва по установения ред за регистрация на образци на договори по чл. 114а от КТ. За целта ИА ГИТ надгражда Портала за еднодневни трудови договори, чрез който се предоставя по електронен път уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един от образците. Съгласно заповедта на министъра на труда и социалната политика новият модул ще може да бъде използван от земеделските стопани и тютюнопроизводителите от 26 май 2020 г.

         За периода до 26 май 2020 г. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители могат да сключват трудови по утвърдения образец без уникален идентификационен номер за регистрация. За сключените до 26 май 2020 г. трудови договори земеделски стопани и тютюнопроизводители в срок до 29 май 2020 г. са длъжни да получат от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ уникален идентификационен номер за регистрация на всеки един образец, който са използвали. Номерата могат да бъдат получени по електронен път или на място в Дирекциите „Инспекция по труда“.

         След 26 май 2020 г. земеделските стопани и тютюнопроизводителите могат да сключват трудови договори по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, само след като получат образец с уникален идентификационен номер за регистрация от Портала за еднодневни трудови договори, поддържан от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Образец на договора може да бъде свален тук, както и от рубриката „Административно обслужване“, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а от КТ“. В нея е публикувана и повече информация както за използването на този вид договор, така и за другите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.