Срокът за подаване на декларациите за условията на труд изтече на 13.06.2020 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Пресцентър

Kалендар

юли 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Срокът за подаване на декларациите за условията на труд изтече на 13.06.2020

24.06.20 | Пресцентър

Във връзка с постъпили запитвания относно срока за подаване на годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, ИА „Главна инспекция по труда“ обръща внимание, че той изтече на 13.06.2020 г. Срокът беше удължен до един месец след края на обявеното извънредно положение. Обявената извънредна епидемична обстановка не е свързана с удължаване срока за подаване на декларацията. Като отчита специфичната ситуация, ИА ГИТ приканва задължените работодатели да подадат декларация най-късно до края на м. юни. Следва да се има предвид, че при неподадена декларация се носи административнонаказателна отговорност.  

До момента в ИА ГИТ са подадени около 26 000 бр. декларации, от които 23 800 бр. по електронен път. През м.г. са подадени 33 000 бр. На сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в рубриката „Административно обслужване“, http://www.gli.government.bg/page.php?c=9, са публикувани указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за Е-услуги на ИА ГИТ. https://www.youtube.com/watch?v=mMh_gbV9kPM&feature=youtu.be.

Данните от декларацията за условията на труд в българските предприятия са един от показателите, включени в Методиката за изготвяне на оценката на риска в тях. Тя е разработена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. По методиката, в която са включени и други показатели като установени нарушения, данни за трудовия травматизъм и др., специален софтуер ще оценява нивото на риск и ще групира предприятията според него. При планирането на дейността си Инспекцията по труда ще планира по-чести проверки в предприятията, оценени с най-висок риск по отношение условията на труд.

Източник:Главна инспекция по труда