Проект BG051PO001 - 2.3.01 "Превенция за безопасност и здраве при работа" • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Проекти > Проект BG051PO001 - 2.3.01 "Превенция за безопасност и здраве при работа"

Проект BG051PO001 - 2.3.01 "Превенция за безопасност и здраве при работа"

19.10.12

Информация за текущо изпълнение на Проект "Превенция за безопасност и здраве при работа"

Изпълнението на дейностите по проекта е както следва: Дейност 1.1.Проведено е Национално изследване на условията на труд в България. Дейност 1.2. Изготвен е Доклад за състоянието на условията на труд в България на база резултатите от...

Обща информация за проекта

Повече информация за проекта може да намерите на сайта на проекта на Интернет адрес projects.gli.government.bg