За работодатели и работещи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

Командироване/изпращане в рамките на предоставяне на услуги

Minimum wage in Bulgaria/Минимална заплата в Р България

С Постановление № 316 от 20 декември 2017 г. на Министерски съвет се определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната в сила от 1 януари 2018 г. в размер на 510 лв. и на минималната почасова работна заплата 3,07 лв. при нормална...

Работа на български граждани в чужбина

Таблица с минималните ставки и условия на труд в страните от ЕС и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство

Данните за минималните условия на труд и заплащане, действащи през 2017 г. в страните от ЕС и държавите – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство, са налични в прикачения файл. таблица за 2017...
  << <1234567891011 > >>