За работодатели и работещи • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи

За работодатели и работещи

Филтър:

Работа на български граждани в чужбина

Съобщение на Службата по трудовите и социалните въпроси на МТСП при посолството на Република България в Австрия

Уважаеми сънародници, След изтичане на срока за действие на преходните разпоредби от Договора за присъединяване на Република България към ЕС на 31.12.2013, настъпват значителни промени в статута на българските граждани в Австрия – те...

Работа на български граждани в чужбина

Съобщение на Службата по трудовите и социалните въпроси (СТСВ) на МТСП при посолството на Република България във ФРГ

Уважаеми сънародници, След изтичане срока на действие на преходните разпоредби, от 01.01.2014 г. настъпват значителни промени в достъпа до пазара на труда и трансграничното предлагане на услуги от български фирми във Федерална република Германия....

23.08.13 | Безопасност и здраве при работа

Задължения на работодателя

Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието В изпълнение на изискването да осигури здравословни и безопасни условия на труд при осъществяване на дейността на...

19.09.12 | Актуално

Европейско изследване на предприятията по отношение на новите и появяващи се рискове (ESENER)

В общоевропейското проучване на учрежденията, провеждано от EU-OSHA, към управителите и представителите по здравето и безопасността на работниците са отправени въпроси относно начина, по който рисковете за здравето и безопасността се управляват на...

19.09.12 | Актуално

Рисковете на много малкия мащаб

Налице са сериозни празноти по отношение на осведомеността за потенциалните рискове, свързани с работата с наноматериали, както и сериозни недостатъци в предоставянето на информация за тези рискове на работното място, показват резултатите от...
  << <7891011121314151617 > >>