Проект BG051PO002/12/1.1-05 „Повишаване организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика

Проект BG051PO002/12/1.1-05 „Повишаване организационния капацитет на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

Обща информация за проекта

Начална дата: 28.06.13

Обща информация за проекта (73.84 KB) Фокус група със социално-икономическите партньори на ИА ГИТ на тема "Изпълнение на ключовите функции на ИА ГИТ" (20.04.2014 г.) (364.6 KB) Първа среща на консултативната работна група с ръководния състав на...