Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на ИА „Главна инспекция по труда” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Законодателство > Проекти на нормативни актове

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на ИА „Главна инспекция по труда”

06.12.13 | Проекти на нормативни актове