Анкети • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Анкети

Анкети

Анкетна карта за проучване мнението на гражданите за административното обслужване в ИА ГИТ

Уважаеми граждани,

Попълването и изпращането на анкетната карта от Вас ще ни помогне да подобрим качеството на административното обслужване. В нея имате възможност не само да отбележите даден отговор, но също така да направите коментари, предложения или да изразите мнение към всеки отделен въпрос.

Анкетата е анонимна и данните се използват единствено и само за подобряване на административното обслужване в ИА ГИТ.


Благодарим за отделеното време!