Обществени поръчки • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г. > Обществени поръчки

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 3
Дата на публикуване: 24.06.2014
Последна промяна: 29.10.2014
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2014-0010 | Статус: Затворена

„Изработване и доставка на информационни и рекламни материали, и отпечатване на рекламни надписи във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.07 „Подобряване контрола на труда”

07.08.2014 17:30
28.07.2014 17:30

Изработване и доставка на информационни и рекламни материали, и отпечатване на рекламни надписи във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.07 „Подобряване контрола на труда”" както следва: Изработване и отпечатване на информационни дипляни, Изработване и отпечатване на плакати, Изработване и отпечатване на обозначителни стикери, Изработване и отпечатване на баджове и Отпечатване на рекламни надписи върху осигурени от изпълнителя тефтери, флаш памети, чанти за преносим компютър, химикали и папки клип борд.

Документи