Предварителни обявления • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Предварителни обявления

Предварителни обявления

20.09.16

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 16214868 01.09.2016

"Провеждане на специализирани (тематични) обучения на служители на ИА ГИТ (служители с инспекторски правомощия, юристконсулти, икономисти) в присъствена форма на територията на...

20.09.16

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 16215398 07.09.2016

"Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рискоя потенциал на обектите...

05.08.16

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ИЗХ.№ 16210076 03.08.2016

"Закупуване на оборудване, необходимо за изпълнение на дейността по проект BG059OP001-3.004 "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ"" РОП...
  << <12