Публични покани • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г. > Публични покани

Публични покани

Номер в профила на купувача: 21
Дата на публикуване: 24.06.2015
Последна промяна: 25.07.2017
публична покана | Номер в АОП: 9043136 | Статус: Възложена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““

06.07.2015 17:30
03.07.2015 17:30

Целта на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети при служебни пътувания в чужбина на служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). От значение за Възложителя е бързата реакция след подаване на заявка и предлагане на най-подходящите самолетни връзки в рамките на нормативно определените лимити.

Услуги

Документи