УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ НА ИА ГИТ, • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За нас > Приветствие на Изпълнителния директор на ГИТ

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ НА ИА ГИТ,

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 01.01.2018 г. НЕ СЕ ПОДАВА УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИ ЛИПСА НА ПРОМЯНА В ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ДЕКЛАРИРАНЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД.

Остава задължението да бъдат подавани декларации от новосъздадени предприятия, както и от предприятия, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Декларациите се подават в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието до 30 април.