Процедура BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Проекти > Процедура BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

Процедура BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

03.10.18

Списъци на одобрените и неодобрените кандидати за длъжността помощник-инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Кърджали

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ Изх. № ДОК 18011967/03.10.2018г. Дирекция «Инспекция по труда» - гр. Кърджали С П И С Ъ К на одобрените и неодобрените кандидати за...

26.09.18

Обява за подбор за свободно работно място за длъжността "помощник инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Ловеч (Д9)

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и...

26.09.18

Обява за подбор за свободно работно място за длъжността "помощник инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище София (Д9)

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността ''помощник-инспектор'' – 3 работни места към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по...

25.09.18

Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността помощник-инспектор в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Кърджали

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността „помощник-инспектор” в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Кърджали 1....
   1234567891011 > >>