Процедура BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Дейност на Агенцията > Проекти > Процедура BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

Процедура BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“

Обява за подбор за свободно работно място за длъжността "помощник инспектор" в Дирекция "Инспекция по труда" със седалище Велико Търново(Д9)

Начална дата: 23.11.18

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и...

Обява за подбор за свободно работно място за длъжността "помощник инспектор" в Дирекция "Правно осигуряване на инспекционната дейност"

Начална дата: 23.11.18

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността ''помощник-инспектор'' към Изпълнителна агенция ''Главна инспекция по труда'', по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и...
   1234567891011 > >>