Профил на купувача до 15.04.2016г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г.

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 28
Дата на публикуване: 01.03.2016
Последна промяна: 01.08.2017
Номер в профила на купувача: 20
Дата на публикуване: 01.04.2015
Последна промяна: 29.08.2016
Номер в профила на купувача: 18
Дата на публикуване: 20.03.2015
Последна промяна: 15.08.2016
Номер в профила на купувача: 17
Дата на публикуване: 25.02.2015
Последна промяна: 01.08.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2015-0003 | Статус: Възложена
06.04.2015 17:30
27.03.2015 17:30
Номер в профила на купувача: 16
Дата на публикуване: 20.01.2015
Последна промяна: 29.01.2015
Номер в профила на купувача: 15
Дата на публикуване: 15.01.2015
Последна промяна: 16.10.2015
Номер в профила на купувача: 13
Дата на публикуване: 06.11.2014
Последна промяна: 15.06.2015
Номер в профила на купувача: 4
Дата на публикуване: 26.06.2014
Последна промяна: 29.10.2014
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2014-0011 | Статус: Затворена
11.08.2014 17:30
01.08.2014 17:30
   12 > >>