Профил на купувача до 15.04.2016г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г.

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 13
Дата на публикуване: 06.11.2014
Последна промяна: 15.06.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2014-0014 | Статус: Възложена

„Логистично осигуряване провеждането на обучения на 460 инспектора по труда по проект BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА”, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси” и по който бенефициент е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

16.12.2014 17:30
05.12.2014 17:30

Предмет на поръчката е логистично осигуряване на провеждането на подържащо и надграждащо обучение на 460 инспектори по труда, планирано в рамките на проект BG051PO001- 6.1.07 „ПОДОБРЯВАНЕ КОНТРОЛА НА ТРУДА” включващо: техническа подготовка - цялостно логистично осигуряване на обученията, предмет на настоящата поръчка осигуряване на хотели и учебни зали; осигуряване на необходимата за провеждане на съответното обучение техника; при необходимост осигуряване на консумативи за участниците и организация на обученията - цялостна логистична организация на настаняването в хотелите, регистрацията на участниците и лекторите, осигуряване на кафе-паузи, обяд и вечеря за участниците и лекторите в обучението, подготовка и техническо оборудване на залите, разпределение на консумативи и материали, възстановяване на транспортните разходи на участниците и лекторите в съответното обучение.

Отваряне на офертите  17.12.2014 г.  Час: 13:00

Услуги

Документи