Профил на купувача до 15.04.2016г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г.

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 15
Дата на публикуване: 15.01.2015
Последна промяна: 16.10.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2015-0001 | Статус: Възложена

„Организиране и провеждане на обучение в областта на информационните технологии за администраторите на информационната система, разработвана по проект BG051PO001- 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

04.03.2015 14:00
23.02.2015 17:30

Предметът на поръчката се състои в организирането и провеждането на присъствено обучение в група с възможност за практически лабораторни упражнения на петима администратори на информационната система на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", разработвана по проект BG051PO001 - 6.1.06 „Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Услуги

Документи