Профил на купувача до 15.04.2016г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г.

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 16
Дата на публикуване: 20.01.2015
Последна промяна: 29.01.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2015-0002 | Статус: Прекратена

„Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.06 Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по Труда“

02.03.2015 17:30
20.02.2015 17:30

Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали както следва:

1. Изработване и разпространение на рекламен интернет банер – 1 бр.;
2. Изработване на клип – 1 бр.;
3. Изработване на електронни информационни материали 500 бр. – DVD диск със записан на него рекламен клип и други информационни материали;
4. Отпечатване на информационни материали – 15 000 бр.;
5. Отпечатване на наръчник за управление на качеството – 500 бр.

Доставки

Документи