Профил на купувача до 15.04.2016г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г.

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 18
Дата на публикуване: 20.03.2015
Последна промяна: 15.08.2016
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2015-0004 | Статус: Затворена

"Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" с 3 обособени позиции."

29.04.2015 17:30
17.04.2015 17:30

Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на хартия- не рециклирана, подходяща за двустранно и цветко копиране при работа с високоскоростни копирни машини и лазерни принтери, както и доставка на нови канцеларски материали и нови оригинални и неупотребявани консумативи за разпечатваща техника (тонер касети), за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Доставки

Документи