Профил на купувача до 15.04.2016г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г.

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 28
Дата на публикуване: 01.03.2016
Последна промяна: 01.08.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2016-0001 | Статус: Приключена

"Периодични доставки на копирна хартия, канцеларски материали и оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" с 3 (три) обособени позиции."

12.04.2016 17:30
01.04.2016 17:30

Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на хартия - не рециклирана, подходяща за двустранно и цветно копиране при работа с високоскоростни копирни машини и лазерни принтери, както и доставка на нови канцеларски материали и нови оригинални и неупотребявани консумативи за разпечатваща техника (тонер касети), зa нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Предметът на обществената поръчка включва следните обособени позиции:

            Обособена позиция № 1: „Доставка по еднократна или периодични заявки на хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

            Обособена позиция № 2: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

            Обособена позиция № 3: „Доставка по периодични заявки на оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети) за нуждите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

Доставки

Документи