Профил на купувача до 15.04.2016г. • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Профил на купувача до 15.04.2016г.

Обществени поръчки

Номер в профила на купувача: 17
Дата на публикуване: 25.02.2015
Последна промяна: 01.08.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2015-0003 | Статус: Възложена
06.04.2015 17:30
27.03.2015 17:30
  << <12