Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 62
Дата на публикуване: 21.05.2018
Последна промяна: 23.05.2018
Номер в профила на купувача: 60
Дата на публикуване: 02.04.2018
Последна промяна: 10.04.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2018-0001 | Статус: Oтворена
10.05.2018 17:30
30.04.2018 17:30
11.05.2018 11:00
Номер в профила на купувача: 61
Дата на публикуване: 26.03.2018
Последна промяна: 22.05.2018
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Затворена
11.04.2018 17:30
05.04.2018 17:30
12.04.2018 13:00
Номер в профила на купувача: 57
Дата на публикуване: 12.02.2018
Последна промяна: 19.04.2018
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Затворена
26.02.2018 23:59
23.02.2018 17:30
27.02.2018 13:00
Номер в профила на купувача: 55
Дата на публикуване: 05.12.2017
Последна промяна: 25.04.2018
Номер в профила на купувача: 52
Дата на публикуване: 09.11.2017
Последна промяна: 27.02.2018
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2017-0008 | Статус: Възложена
01.12.2017 17:30
24.11.2017 17:30
04.12.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 50
Дата на публикуване: 19.09.2017
Последна промяна: 25.01.2018
Номер в профила на купувача: 49
Дата на публикуване: 15.08.2017
Последна промяна: 26.10.2017
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Възложена
31.08.2017 17:30
28.08.2017 17:30
01.09.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 48
Дата на публикуване: 08.08.2017
Последна промяна: 22.01.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0006 | Статус: Приключена
14.09.2017 17:30
04.09.2017 17:30
15.09.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 47
Дата на публикуване: 24.04.2017
Последна промяна: 03.11.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0005 | Статус: Възложена
30.05.2017 17:30
19.05.2017 17:30
31.05.2017 11:00
   123 > >>