Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 93
Дата на публикуване: 01.07.2020
Последна промяна: 11.09.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0027 | Статус: Възложена
13.07.2020 23:59
09.07.2020 23:59
14.07.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 92
Дата на публикуване: 30.06.2020
Последна промяна: 03.09.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0025 | Статус: Възложена
09.07.2020 23:59
06.07.2020 23:59
10.07.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 91
Дата на публикуване: 24.06.2020
Последна промяна: 07.08.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0025 | Статус: Възложена
06.07.2020 23:59
01.07.2020 23:59
07.07.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 90
Дата на публикуване: 18.12.2019
Последна промяна: 28.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2018-0005 | Статус: Възложена
02.01.2020 23:59
27.12.2019 23:59
03.01.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 89
Дата на публикуване: 11.12.2019
Последна промяна: 30.03.2020
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0007 | Статус: Възложена
03.01.2020 17:30
27.12.2019 09:37
06.01.2020 10:00
Номер в профила на купувача: 88
Дата на публикуване: 04.12.2019
Последна промяна: 10.06.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0012 | Статус: Възложена
16.12.2019 23:59
12.12.2019 23:59
17.12.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 87
Дата на публикуване: 26.11.2019
Последна промяна: 05.03.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2017-0013 | Статус: Възложена
09.12.2019 23:59
04.12.2019 23:59
10.12.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 85
Дата на публикуване: 23.10.2019
Последна промяна: 07.01.2020
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0006 | Статус: Възложена
18.11.2019 17:30
12.11.2019 17:30
19.11.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 84
Дата на публикуване: 22.10.2019
Последна промяна: 16.10.2020
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2019-0005 | Статус: Затворена
27.11.2019 17:30
18.11.2019 17:30
28.11.2019 10:00
   12345 > >>