Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 44
Дата на публикуване: 06.03.2017
Последна промяна: 31.07.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0001 | Статус: Възложена

„Закупуване на лицензи необходими за изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ““

11.04.2017 17:30
31.03.2017 17:30
12.04.2017 10:00

Предмета на настоящата обществена поръчка обхваща услуги по доставка на следните продукти: Лицензи за сървърна операционна система за два двупроцесорни сървъра с по 8 ядра всеки  процесор (32 ядра общо), с включена виртуализация за над 2 бр. виртуални машини на физически сървър, лицензи за СУРБД за неограничен брой потребители, позволяващ клъстер тип активен/пасивен за 8 ядрен активен и 8 ядрен пасивен сървър. Сървърен публичен SSL сертификат за два домейна/поддомейна от Световно доверена оторизирираща организация. Лицензи за използване/отключване на 8 порта от комуникационно устройство за връзка с дисков масив QLogic SANbox 5800V 8 Gb Fibre Channel Switch.

01/06/2017 Обявление за възлагане на поръчка

Услуги

Документи