Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 45
Дата на публикуване: 28.03.2017
Последна промяна: 19.01.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0003 | Статус: Приключена

Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери, необходими за изпълнението на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ

03.05.2017 17:30
21.04.2017 10:46
04.05.2017 10:30

Предметът на обществената поръчка включва следните обособени позиции:

            1. Обособена позиция № 1: „Доставка по еднократна или периодични заявки на хартия“.

            2. Обособена позиция № 2: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали“.

            3. Обособена позиция № 3: „Доставка по периодични заявки на оригинални консумативи за разпечатваща техника (тонер касети)“.

Доставки

Документи