Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 46
Дата на публикуване: 03.04.2017
Последна промяна: 15.11.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0004 | Статус: Приключена

Разработване на уеб услуги за трансфер на данни от и към информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и реализиране на допълнителни функционалности в ИСГИТ“

10.05.2017 17:30
28.04.2017 17:30
11.05.2017 11:00

Целта на настоящата поръчка е да се разработят уеб услуги/интерфейси за трансфер на данни от и към информационната система на ИА ГИТ, както и да се разработят и внедрят допълнителни функционалности в ИСГИТ.

Услуги

Документи