Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 69
Дата на публикуване: 16.10.2018
Последна промяна: 22.01.2019
договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00516-2018-0007 | Статус: Приключена

„Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на Централна администрация на ИА ГИТ и дирекции „Инспекция по труда”

29.10.2018 17:30

Поръчката включва доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на централна администрация и дирекции "Инспекция по труда" съгласно специфкация към решението - (до 72000 литра автомобилен бензин А-95Н за периода 01.02.2019 г. - 31.01.2020 г. и до 72000 литра автомобилен бензин А-95Н за периода 01.02.2020 г. до 31.01.2021 г.).  Сделката ще се извърши на „Софийска стокова борса” АД, чрез оторизиран брокер.

Доставки

Документи