Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 71
Дата на публикуване: 14.12.2018
Последна промяна: 17.06.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1050 СЕВОП | Статус: Приключена

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИА "Главна инспекция по труда"

04.01.2019 17:30
31.12.2018 17:30
07.01.2019 11:00

Процедура по извършване на вътрешен конкурентер избор (чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП) на основание сключено Рамково споразумение № СПОР-8/16.05.2017 г. и Допълнително споразумение към него с № 1/14.11.2018 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки, и Кооперация „Панда", „Роел-98 ООД и „Ронос“ ООД за „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“ от централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства и други консумативи за печат за нуждите на органи на изпълнителната власт“.

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП.

Линк на процедурата от ЦОП

Линк към Обявление за възложена поръчка на ЦОП в http://ted.europa.eu

Доставки

Документи