Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 77
Дата на публикуване: 13.05.2019
Последна промяна: 11.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1264 СЕВОП | Статус: Възложена

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на ИА ГИТ

23.05.2019 23:59
20.05.2019 23:59
27.05.2019 10:00

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-8/18.04.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки и Кооперация „Панда", „РОНОС“ ООД, и „РОЕЛ-98“ ООД от централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ по обособена позиция № 5 – „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки“.

В настоящата мини-процедура ще бъдат доставяни консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Участниците следва да предлагат оригинални консумативи със същите продуктови номера като тези, посочени от Възложителя в образеца на Ценова оферта в СЕВОП, включително да съответстват на посочените марки и модели копирни и печатащи устройства.

Под „оригинални” консумативи (касети с тонер, касети с мастило, барабани и други) се разбират такива, които са нови, неупотребявани, нерециклирани и са произведени от производителя на съответната марка печатаща и копирана техника или от оторизирани от него лица, и при използването, на които се запазва гаранцията на техниката, предоставена от производителя.

Подробно описание и списък на артикулите, за които участниците декларират възможност да доставят по тази мини-процедура, е представен в образеца на Ценово предложение в СЕВОП.

В случай, че оригинален консуматив от посочените в образеца на Ценова оферта, бъде спрян от производство по време на изпълнение на Рамково споразумение № СПОР-8/18.04.2019 г., изпълнителите трябва да осигурят доставки на неговия заместител, ако има такъв на същата или по-ниска цена.

Линк към процедурата на МФ и Централен орган за покупки

Линк на процедурата на МФ и Централен орган за покупки в ПОП

Доставки

Документи