Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 89
Дата на публикуване: 11.12.2019
Последна промяна: 30.03.2020
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0007 | Статус: Възложена

Осигуряване на самолетни билети за нуждите на проект „Сътрудничество за достойни условия на труд““

03.01.2020 17:30
27.12.2019 09:37
06.01.2020 10:00

Обект на поръчката е избор на изълнител за осигуряване на 98 броя двупосочни самолетни билети за превоз на пътници и багаж с включени летищни такси, такси за сигурност, медицинска застраховка и други такси, както и такива, установени от местните законодателства за нуждите по изпълнението на проект „Сътрудничество за достойни условия на труд" до следните дестинации: България, Норвегия, Румъния, Естония и Литва.

Поръчката се финансира по Фонда за двустранни отношения (ФДО) по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021г., в изпълнение на Проект  „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ДОСТОЙНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ (“COOPERATION FOR DECENT WORK”), по който Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" е конкретен бенефициент.

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП от АОП

Услуги

Документи