Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 90
Дата на публикуване: 18.12.2019
Последна промяна: 28.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2018-0005 | Статус: Възложена

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на ИА ГИТ

02.01.2020 23:59
27.12.2019 23:59
03.01.2020 11:00

Процедура по извършване на вътрешен конкурентен избор на основание чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, във връзка със сключено Рамково споразумение № СПОР-29/22.11.2019 г. между Министерство на финансите и Централен орган за покупки - Обединение „България ЕР - Посока“ ДЗЗД, „Хорнит“ ООД, "Аеротур ММ" ООД и „Атлас Травелс“ ЕООД с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина".

Подаването на оферти, разглеждането и класирането се извършва в СЕВОП. Мини-процедура № 1712 в СЕВОП.

Линк на процедурата в Профила на Купувача на ЦОП.

Линк към преписката на процедурата в РОП.

Обхвата на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина на служители от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Услуги

Документи