Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 80
Дата на публикуване: 20.05.2019
Последна промяна: 11.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1260 СЕВОП | Статус: Възложена
31.05.2019 23:59
28.05.2019 23:59
03.06.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 79
Дата на публикуване: 17.05.2019
Последна промяна: 11.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1261 СЕВОП | Статус: Възложена
29.05.2019 23:59
27.05.2019 23:59
30.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 78
Дата на публикуване: 16.05.2019
Последна промяна: 04.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1262 СЕВОП | Статус: Възложена
28.05.2019 23:59
23.05.2019 23:59
29.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 77
Дата на публикуване: 13.05.2019
Последна промяна: 11.07.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1264 СЕВОП | Статус: Възложена
23.05.2019 23:59
20.05.2019 23:59
27.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 76
Дата на публикуване: 12.04.2019
Последна промяна: 15.08.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0002 | Статус: Приключена
08.05.2019 17:30
03.05.2019 17:30
09.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 73
Дата на публикуване: 13.02.2019
Последна промяна: 13.06.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0001 | Статус: Възложена
06.03.2019 17:30
01.03.2019 17:30
07.03.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 72
Дата на публикуване: 11.01.2019
Последна промяна: 21.02.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: №1096 СЕВОП | Статус: Възложена
22.01.2019 23:59
17.01.2019 17:30
23.01.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 71
Дата на публикуване: 14.12.2018
Последна промяна: 17.06.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: № 1050 СЕВОП | Статус: Приключена
04.01.2019 17:30
31.12.2018 17:30
07.01.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 70
Дата на публикуване: 18.10.2018
Последна промяна: 26.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Възложена
30.10.2018 17:30
26.10.2018 17:30
31.10.2018 13:00
Номер в профила на купувача: 69
Дата на публикуване: 16.10.2018
Последна промяна: 22.01.2019
договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00516-2018-0007 | Статус: Приключена
29.10.2018 17:30
  << <12345 > >>