Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 68
Дата на публикуване: 15.10.2018
Последна промяна: 09.03.2020
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2018-0006 | Статус: Приключена
19.11.2018 17:30
09.11.2018 17:30
20.11.2018 11:00
Номер в профила на купувача: 70
Дата на публикуване: 18.10.2018
Последна промяна: 26.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Възложена
30.10.2018 17:30
26.10.2018 17:30
31.10.2018 13:00
Номер в профила на купувача: 60
Дата на публикуване: 02.04.2018
Последна промяна: 22.01.2019
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2018-0001 | Статус: Приключена
10.05.2018 17:30
30.04.2018 17:30
11.05.2018 11:00
Номер в профила на купувача: 46
Дата на публикуване: 03.04.2017
Последна промяна: 15.11.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0004 | Статус: Приключена
10.05.2017 17:30
28.04.2017 17:30
11.05.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 41
Дата на публикуване: 24.01.2017
Последна промяна: 16.06.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2016-0009 | Статус: Приключена
06.02.2017 17:30
03.02.2017 17:30
07.02.2017 13:00
Номер в профила на купувача: 69
Дата на публикуване: 16.10.2018
Последна промяна: 22.01.2019
договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00516-2018-0007 | Статус: Приключена
29.10.2018 17:30
Номер в профила на купувача: 50
Дата на публикуване: 19.09.2017
Последна промяна: 14.06.2018
Номер в профила на купувача: 32
Дата на публикуване: 10.08.2016
Последна промяна: 31.03.2017
договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00516-2016-0003 | Статус: Затворена
19.08.2016 17:30
22.08.2016 11:00
Номер в профила на купувача: 83
Дата на публикуване: 05.09.2019
Последна промяна: 28.11.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0004 | Статус: Приключена
26.09.2019 17:30
20.09.2019 17:30
27.09.2019 10:00
  << <12345 > >>