Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 89
Дата на публикуване: 11.12.2019
Последна промяна: 30.03.2020
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0007 | Статус: Възложена
03.01.2020 17:30
27.12.2019 09:37
06.01.2020 10:00
Номер в профила на купувача: 84
Дата на публикуване: 22.10.2019
Последна промяна: 31.01.2020
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2019-0005 | Статус: Затворена
27.11.2019 17:30
18.11.2019 17:30
28.11.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 88
Дата на публикуване: 04.12.2019
Последна промяна: 10.06.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2019-0012 | Статус: Възложена
16.12.2019 23:59
12.12.2019 23:59
17.12.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 48
Дата на публикуване: 08.08.2017
Последна промяна: 22.01.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2017-0006 | Статус: Приключена
14.09.2017 17:30
04.09.2017 17:30
15.09.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 76
Дата на публикуване: 12.04.2019
Последна промяна: 15.08.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0002 | Статус: Приключена
08.05.2019 17:30
03.05.2019 17:30
09.05.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 52
Дата на публикуване: 09.11.2017
Последна промяна: 23.03.2020
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2017-0008 | Статус: Приключена
01.12.2017 17:30
24.11.2017 17:30
04.12.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 85
Дата на публикуване: 23.10.2019
Последна промяна: 07.01.2020
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2019-0006 | Статус: Възложена
18.11.2019 17:30
12.11.2019 17:30
19.11.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 57
Дата на публикуване: 12.02.2018
Последна промяна: 23.01.2019
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Приключена
26.02.2018 23:59
23.02.2018 17:30
27.02.2018 13:00
Номер в профила на купувача: 49
Дата на публикуване: 15.08.2017
Последна промяна: 05.12.2018
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Приключена
31.08.2017 17:30
28.08.2017 17:30
01.09.2017 11:00
  << <12345 > >>