Процедури по ЗОП • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Процедури по ЗОП

Процедури по ЗОП

Номер в профила на купувача: 90
Дата на публикуване: 18.12.2019
Последна промяна: 28.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: 00210-2018-0005 | Статус: Възложена
02.01.2020 23:59
27.12.2019 23:59
03.01.2020 11:00
Номер в профила на купувача: 81
Дата на публикуване: 09.07.2019
Последна промяна: 07.01.2020
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2019-0003 | Статус: Възложена
15.08.2019 17:30
05.08.2019 17:30
16.08.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 66
Дата на публикуване: 31.07.2018
Последна промяна: 08.11.2018
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Възложена
16.08.2018 17:30
10.08.2018 17:30
17.08.2018 14:00
Номер в профила на купувача: 31
Дата на публикуване: 14.07.2016
Последна промяна: 13.04.2018
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2016-0002 | Статус: Прекратена
05.08.2016 17:30
29.07.2016 17:30
08.08.2016 10:00
Номер в профила на купувача: 61
Дата на публикуване: 26.03.2018
Последна промяна: 26.02.2020
рамково споразумение | Номер в АОП: | Статус: Възложена
11.04.2018 17:30
05.04.2018 17:30
12.04.2018 13:00
Номер в профила на купувача: 38
Дата на публикуване: 01.12.2016
Последна промяна: 03.05.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2016-0006 | Статус: Приключена
16.12.2016 17:30
09.12.2016 17:30
19.12.2016 11:00
Номер в профила на купувача: 39
Дата на публикуване: 16.12.2016
Последна промяна: 17.06.2019
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2016-0007 | Статус: Приключена
12.01.2017 17:30
06.01.2017 17:30
13.01.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 35
Дата на публикуване: 25.11.2016
Последна промяна: 29.01.2018
открита процедура | Номер в АОП: 00516-2016-0005 | Статус: Приключена
06.01.2017 17:30
27.12.2016 17:30
09.01.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 34
Дата на публикуване: 28.09.2016
Последна промяна: 06.12.2017
публично състезание | Номер в АОП: 00516-2016-0004 | Статус: Приключена
02.11.2016 17:30
28.10.2016 17:30
03.11.2016 11:00
Номер в профила на купувача: 55
Дата на публикуване: 05.12.2017
Последна промяна: 26.11.2018
  << <12345