Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 75
Дата на публикуване: 20.02.2019
Последна промяна: 21.03.2019
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9085847 | Статус: Възложена
27.02.2019 17:30
22.02.2019 17:00
28.02.2019 11:00
Номер в профила на купувача: 74
Дата на публикуване: 05.02.2019
Последна промяна: 06.03.2019
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9085372 | Статус: Възложена
13.02.2019 17:30
08.02.2019 17:30
14.02.2019 10:00
Номер в профила на купувача: 59
Дата на публикуване: 23.02.2018
Последна промяна: 26.03.2018
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9073251 | Статус: Възложена
06.03.2018 17:30
02.03.2018 17:30
07.03.2018 11:00
Номер в профила на купувача: 58
Дата на публикуване: 15.02.2018
Последна промяна: 07.03.2018
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9073030 | Статус: Възложена
26.02.2018 17:30
22.02.2018 17:30
19.02.2018 17:30
23.02.2018 11:00
Номер в профила на купувача: 56
Дата на публикуване: 18.01.2018
Последна промяна: 16.02.2018
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9072295 | Статус: Възложена
01.02.2018 17:30
29.01.2018 17:30
26.01.2018 17:30
30.01.2018 10:30
Номер в профила на купувача: 54
Дата на публикуване: 28.11.2017
Последна промяна: 29.05.2019
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9070832 | Статус: Приключена
06.12.2017 17:30
01.12.2017 17:30
07.12.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 53
Дата на публикуване: 30.10.2017
Последна промяна: 16.11.2017
събиране на оферти с покана | Номер в АОП: | Статус: Възложена
07.11.2017 17:30
03.11.2017 17:30
08.11.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 51
Дата на публикуване: 29.09.2017
Последна промяна: 18.10.2017
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9068778 | Статус: Прекратена
12.10.2017 17:30
09.10.2017 17:30
06.10.2017 17:30
10.10.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 43
Дата на публикуване: 28.02.2017
Последна промяна: 24.03.2017
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9061867 | Статус: Възложена
07.03.2017 17:30
02.03.2017 17:30
08.03.2017 11:00
Номер в профила на купувача: 40
Дата на публикуване: 27.12.2016
Последна промяна: 03.04.2017
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9060300 | Статус: Прекратена
06.01.2017 17:30
03.01.2017 17:30
30.12.2016 17:30
04.01.2017 11:00
   12 > >>