Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 37
Дата на публикуване: 22.11.2016
Последна промяна: 28.12.2016
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9058880 | Статус: Възложена

„Почистване на помещенията на Централната администрация на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““

29.11.2016 17:30
25.11.2016 17:30
30.11.2016 10:30

Изпълнителят следва да осигури цялостната организация по почистване и хигиенизиране на помещенията, предоставени за стопанисване и управление на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Услуги

Документи