Събиране на оферти с обява/ покана • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > Профил на купувача > Събиране на оферти с обява/ покана

Събиране на оферти с обява/ покана

Номер в профила на купувача: 56
Дата на публикуване: 18.01.2018
Последна промяна: 16.02.2018
събиране на оферти с обява | Номер в АОП: 9072295 | Статус: Възложена

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служители на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““

01.02.2018 17:30

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, със Заповед на Възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 02.02.2018 г. в 11:00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", на адрес: гр. София, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 3, зала № 107, ет. 1.

Линк към публикуваната в ПОП информация за удължаване на срока за получаване на оферти

29.01.2018 17:30
26.01.2018 17:30
30.01.2018 10:30

Обект на поръчката е избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на „Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

Услуги

Документи