Актуална информация за командироването и изпращането на работници и служители от държави-членкина ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария или от трети държави в Р България в рамките на предоставяне на услуги • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Командироване/изпращане в рамките на предоставяне на услуги

Актуална информация за командироването и изпращането на работници и служители от държави-членкина ЕС, ЕИП и от Конфедерация Швейцария или от трети държави в Р България в рамките на предоставяне на услуги