Минимални ставки в страните от ЕС и ЕИП / Minimum wages in EU and the countries party to the EEA Agreement • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Командироване/изпращане в рамките на предоставяне на услуги

Минимални ставки в страните от ЕС и ЕИП / Minimum wages in EU and the countries party to the EEA Agreement

Актуална информация за условията на труд, в т.ч. Минимални ставки на заплащане за настоящата 2018 г., може да получите на https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_bg.htm, където са публикувани за всяка държава-членка на ЕС.

unknown.gifМинимални ставки - списък/ Minimum wages - list