Минимални ставки в страните от ЕС и ЕИП за 2017 г. / Minimum wages in EU and the countries party to the EEA Agreement for 2017 • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > За работодатели и работещи > Командироване/изпращане в рамките на предоставяне на услуги

Минимални ставки в страните от ЕС и ЕИП за 2017 г. / Minimum wages in EU and the countries party to the EEA Agreement for 2017