“Безопасност и здраве на наетите от предприятия, осигуряващи временна работа, и на трансграничните работници” • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика

“Безопасност и здраве на наетите от предприятия, осигуряващи временна работа, и на трансграничните работници”