В ПОМОЩ НА РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТЕЩИ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
  • a-
  • a 
  • a+
  • Размер на шрифта

Начало > В ПОМОЩ НА РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТЕЩИ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

В ПОМОЩ НА РАБОТОДАТЕЛИ И РАБОТЕЩИ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Министерството на труда и социалната политика публикува най-често задаваните въпроси на горещия телефон 0800 88 001 и техните отговори. Едни от често задаваните въпроси касаят трудовите и осигурителните права на работниците и служителите.

Линкът към сайта:

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=308

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

                                                                                                                                              

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева издаде заповед за мерките, които работодателите са задължени да въведат за превенция на риска от разпространение на COVID-19.

Повече информация, както и самата заповед е публикувана на сайта на Министерството на труда и социалната политика тук:

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1968&lang