Сътрудничество и партньорство • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ • Република България Министерство на труда и социалната политика
 • a-
 • a 
 • a+
 • Размер на шрифта

Начало > За нас > Сътрудничество и партньорство

Сътрудничество и партньорство

Във връзка с осъществяването на ефективна и ефикасна контролна дейност ИА ГИТ има подписани Споразумения за координация и сътрудничество с редица държавни институции и организации на работодателите и синдикатите:

 • Национална агенция за приходите;
 • Държавна агенция за закрила на детето;
 • Агенция за социално подпомагане;
 • Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене;
 • Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
 • Агенция по заетостта;
 • Контролно-техническа инспекция към Министерство на земеделието и храните;
 • Конфедерация на независимите синдикати в Република България;
 • Конфедерация на труда "Подкрепа";
 • Национално сдружение на общините.